Товариство з обмеженою відповідальністю — найпопулярніша форма ведення бізнесу в Україні. Ця
організаційно-правова форма підприємства більше за інші потребувала реформування, що змінило
б і спростило діяльність ТОВ та ТДВ.

6 лютого 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про товариства з обмеженою і
додатковою відповідальністю» (законопроект № 4666), а 12 березня документ був підписаний
Президентом. Він вступить в силу через три місяці після опублікування. А поки що розглянемо його
ключові тези.

Вихід учасника з ТОВ по-новому та інші
позитивні зміни

Згідно з новим Законом існує можливість укладання договору про створення товариства
з обмеженою відповідальністю. Справжність підписів у першій редакції статуту засвідчується
нотаріально. Внесення змін в установчі документи можливе учасниками, які проголосували за ці
зміни, що дозволить запобігти деяким спірним ситуаціям.

Статут як установчий документ отримає високу ступінь свободи у питаннях організації та діяльності
товариств. Кількість учасників ТОВ не обмежується. Для підтвердження участі у товаристві з
обмеженою відповідальністю необхідні відповідні виписки з Єдиного державного реєстру.

реєстрація ТОВ і реєстрація ФОП. корпоративне право

Учасники товариства можуть укладати корпоративний договір і видавати безвідкличні
домовленості. Останні необхідні для виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного
договору.

ТОВ несе відповідальність усім майном, що йому належить, за своїми зобов’язаннями і не несе
відповідальності за зобов’язаннями своїх учасників. Укладання угод понад обумовленої суми
потребує схвалення загальних зборів учасників товариства.

Вихід з ТОВ потребує згоди всіх учасників, якщо розмір вашої частки складає більш ніж 50 %
статутного капіталу. Процедура реєстрації та ліквідації ТОВ не зазнала істотних змін.

Корпоративні юристи визначили основні недоліки нового Закону

Новий Закон залишає багато питань відкритими і не дає визначення:
 що таке товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю;
 хто може бути засновником та учасником ТОВ;
 багатьом термінам, таким як статутний капітал, внесок, дивіденди та іншим.
Чи скоротиться з вступом нового Закону в силу кількість спорів, пов’язаних з ТОВ, покаже час.

Будь-яку спірну ситуацію допоможе вирішити адвокат з корпоративного права або корпоративний юрист.

Він же надасть усі необхідні консультації з питань корпоративного права.

Тому якщо у вас виникають питання на будь-якому з етапів реєстрації товариства з обмеженою
відповідальністю — звертайтеся до юристів. Перейшовши за посиланням «Корпоративне право»,
ви більш детально дізнаєтесь, який широкий спектр юридичної інформації вам може знадобитися
для відкриття ТОВ.

 

перейти на головну сторінку ⇑